การแบนแอลกอฮอล์ใน South Africa บานปลายเป็นการปล้นสะดม

19 กรกฎาคม 2021
การแบนแอลกอฮอล์ใน South Africa บานปลายเป็นการปล้นสะดม
Posted in: Recommended Liquors
More from this author
By MR.LIQ9

 

หลังจากการประกาศนโยบาลการป้องกันการะบาดของเชื้อ COVID-19 ด้วยการแบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2021 และถูกขยายเวลาต่ออีก 2 สัปดาห์ จากเดิมที่ควรจะยกเลิกมาตรการในวันที่ 12 กรกฎาคม จากการระบาดที่เพิ่มขึ้น

Sibani Mngadi ประธานสมาคม South African Liquor Brand owners Association (Salba) ได้กล่าวว่า ร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการตกเป็นเป้าในการก่อคดีลักทรัพย์ ซึ่งมีความเสี่ยงมาตั้งแต่ช่วงก่อนการขยายเวลาแบนเพิ่มก็ตาม

South Africa Looting

โดยมีรายงานถึงคดีลักทรัพย์ในคลังสินค้า และร้านค้าคู่สัญญา ทั้งในเมือง Pretoria, Boksburg, Durban และ Bloemfontein อีกทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองของ KwaZulu-Natal และ Gauteng อาจทำให้เกิดการบานปลายได้

การที่ร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตกเป็นเป้านั้น มาจากการที่มีความต้องการในตลาดสูง เนื่องจากการประกาศแบนโดยรัฐบาล

จึงเป็นเหตุให้ Salba และกลุ่มผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่น ๆ อย่าง สมาคมเบียร์แห่ง South Africa (BASA), สมาคมผู้ค้าสุรา South Africa (LTASA), กลุ่มผู้ค้าสุราแห่งชาติ (NLT) และ Vinpro ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล ยกเลิกคำสั่งแบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและลดอุตสาหกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้น