ครั้งหนึ่ง Beer เคยเป็นค่าแรงในยุคโบราณมาก่อน!

11 พฤษภาคม 2022
ครั้งหนึ่ง Beer เคยเป็นค่าแรงในยุคโบราณมาก่อน!
Posted in: Lifestyle
More from this author
By MR.LIQ9

 

Beer (เบียร์) ถือว่าเป็นเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ยอดนิยมของใครหลาย ๆ คน ด้วยความที่ดื่มง่าย, แอลกอฮอล์ค่อนข้างน้อย และมักนิยมดื่มกันในช่วงอากาศร้อน ๆ แต่รู้หรือไม่ว่า ในยุคโบราณ Beer เป็นเครื่องดื่มที่มีมูลค่าสูงมากพอ ที่จะจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานแทนเงินหรือของมีค่าอื่น ๆ

Ancients Pay Stub

ก่อนอื่นต้องขออ้างอิงถึงความเป็นมาก่อนว่า Beer เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดแรกของโลก ผลิตจากการหมักข้าวบาร์เลย์กับยีสต์ จนเกิดเป็นแอลกอฮอล์ มีการผลิตขึ้นครั้งแรกช่วง 6,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยชนชาติบาบิโลเนีย และ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล เป็นที่รู้จักในสมัยอียิปต์โบราณ และในยุคอารยธรรมเมโสโปเตเมีย มีการริเริ่มการใช้ Hops เพื่อสร้างกลิ่นหอมในช่วง 1,000 ปีก่อนคริสตกาล

มีหลักฐานอ้างอิงจากแผ่นศิลาอายุกว่า 5,000 ปี ในเมืองอุรุก จากช่วงอารยธรรมบาบิโลเนีย ราว 3,100-3,000 ปีก่อนคริสตกาล เป็นภาพของชายที่กำลังกินอาหารจากถ้วยเล็ก ๆ และภาชนะทรงกรวย โดยถ้วนเล็กนั้นหมายถึง “อาหารปันส่วน” ในขณะที่ ภาชนะทรงกรวย คือ  Beer  นั่นเอง

Ancient People and Beer
นักประวัติศาสตร์จึงเชื่อว่า ในวัฒนธรรมของชาวอุรุกนั้น Beer ถูกใช้เป็นสินจ้างสำหรับแรงงาน และถือว่าเป็นของมีค่ารูปแบบหนึ่ง ด้วยความที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติยังไม่ถูกสุขอนามัย ยังไม่มีเทคโนโลยีในการทำให้น้ำสะอาด การดื่มน้ำที่ผ่านกระบวนการเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง Beer จึงมีความปลอดภัยมากกว่า เช่นเดียวกับอารยธรรมอียิปต์โบราณ โดยถูกใช้เป็นสวัสดิการให้กับแรงงานทาส โดยทาส 1 คนจะได้ Beer  2 เหยือกต่อวัน ตีได้ราว 4-5 ลิตร