กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมสร้างมาตรฐานใหม่การจำหน่ายออนไลน์

2 กุมภาพันธ์ 2021
กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมสร้างมาตรฐานใหม่การจำหน่ายออนไลน์
Posted in: Lifestyle
More from this author
By MR.LIQ9

กลุ่มบริษัทธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก 12 บริษัท และผู้ค้าออนไลน์อีก 12 ราย ได้รวมตัวในนาม International Alliance for Responsible Drinking (IARD) เพื่อยกมาตรฐานและคุ้มครองการค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ พร้อมทั้งลดอันตรายในกลุ่มผู้บริโภคผู้ใหญ่

Alcoholic Drink

Albert Baladi CEO ของ Beam Suntory และประธานบริหาร IARD ได้กล่าวว่าการสร้างความปลอดภัยนั้น จะเสริมประสิทธิผลในบางประเทศ และแบ่งปันวิธีแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยในการยกระดับมาตรฐานทั่วโลก ตั้งแต่จุดที่มีการซื้อขายไปถึงการขนส่ง

นอกจากนี้ Henry Ashworth นายกสมาคม IARD ได้เสริมอีกว่า การรวมตัวเป็นหุ้นส่วนครั้งนี้ เป็นการร่วมมือที่ใหญ่ ที่จะสร้างมาตรฐานสำหรับการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ อีกทั้งเป็นความภาคภูมิใจ ในการรวมตัวของผู้ผลิตเครื่องดื่มระดับโลกและผู้ค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่จะยกมาตรฐานความรับผิดชออบ ที่จะควบคู่ไปด้วยกัน