บริษัทญี่ปุ่นเตรียมเดินหน้าผลิตเบียร์ในอวกาศ

10 มกราคม 2022
บริษัทญี่ปุ่นเตรียมเดินหน้าผลิตเบียร์ในอวกาศ
Posted in: Recommended Liquors
More from this author
By MR.LIQ9

Takasago Electric Inc บริษัทเครื่องกลในจังหวัด Nagoya ประเทศญี่ปุ่น กำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการผลิตเบียร์นอกโลก โดยเล็งเห็นว่าผู้คนในอนาคตอาจใช้ชีวิตในอวกาศนานขึ้น และมองเห็นความเป็นได้ในการผลิตอาหารด้วยการหมักบ่มบนสถานีอวกาศนานาชาติ หรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ นอกโลกได้

เดิมทีแล้วทางบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาอุปกรณ์การเพาะเลี้ยงเซลล์ ซึ่งถูกใช้ในโครงการ Japan Aerospace Exploration Agency แต่โปรเจกต์นี้ถือเป็นความท้าทายใหม่ เพราะการผลิตเบียร์เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับบริษัทนี้จริง ๆ

Beer

โดยทั่วไป การผลิตเบียร์จะเริ่มจากการหมักมอลต์กับยีสต์ แต่เพราะการหมักในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงอย่างสถานี ISS จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบหมุนเวียนของเหลวจำลองขึ้นมาก่อน โดยมีการทดสอบเครื่องต้นแบบขนาดเท่าฝ่ามือ ที่ได้สร้างขึ้นมาเมื่อปลายปี 2021 ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกมาระหว่างการหมักได้ และตัวเทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถือว่าจะได้รับการยื่นยันในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการลดขนาดของเครื่องจักรให้เล้กลง และติดตั้งในจรวดที่จะเปิดตัวในปี 2024 พร้อมทั้งวางแผนในการส่งยีสต์ที่เพาะในอวกาศกลับมายังโลก เพื่อผลิตเบียร์แบรนด์อวกาศ