ดื่มฉลองปีใหม่ยังไงให้พอดี? ด้วย Standard Drink

15 ธันวาคม 2022
ดื่มฉลองปีใหม่ยังไงให้พอดี? ด้วย Standard Drink
Posted in: Liquor Basic
More from this author
By MR.LIQ9

 

ช่วงปีใหม่ของทุกปี หลาย ๆ คนคงไม่แคล้วฉลองช่วงเวลานี้ด้วยการดื่มอย่างแน่นอน ถ้าเป็นคนช่างสังเกตก็จะเห็นว่าเพื่อนแต่ละคนดื่มด้วยจำนวนแก้วเท่ากัน หรืออาจจะน้อยกว่าเพื่อนอีกคนทำไมถึงได้เมาไวนัก

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “1 แก้ว” ของเครื่องดื่มแต่ละชนิดนั้น ไม่ได้มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่เท่ากัน แม้ว่าจะรินลงในแก้วที่มีปริมาตรเท่ากันก็ตาม นั่นจึงต้องใช้วิธีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่แม่นยำที่เรียกว่า Standard Drink เข้ามาช่วย

 

Drinking nice and slowly

 

ก่อนที่จะเข้าเรื่องของ Standard Drink เราขออธิบายเรื่องปริมาณแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกันของสุราแต่ละชนิดกันก่อน โดยทั่วไป เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น จะแบ่งตามวิธีการผลิตได้ 2 แบบได้แก่

1. สุราแช่หรือหมัก - มีปริมาณ ABV ไม่เกิน 15% เช่น Beer, Cider, Sake, Soju


2. สุรากลั่น - มีปริมาณ ABV ตั้งแต่ 35% และสามารถสูงได้ถึง 96% เช่น Whisky, Vodka, Tequila, Rum, Brandy

 นั่นเป็นสิ่งที่อธิบายว่า แม้จะมีปริมาตรของเหลวเท่ากัน แต่ถ้าเป็นสุราคนละแบบ หรือต่างวิธีการผลิต ก็ไม่สามารถนำมาวัดได้ว่าคุณจะได้รับแอลกอฮอล์เท่า ๆ กัน ดังนั้นในทางการแพทย์ จึงมีการกำหนดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เรียกว่า Standard Drink เพื่อวัดปริมาณการดื่มที่เหมาะสมขึ้นมา


| วิธีคำนวณ STANDARD DRINK

การหาค่าของ Standard Drink นั้น จะมีสูตรการคำนวณเฉพาะ เพื่อใช้ในการหาปริมาณแอลกอฮอล์ที่จะได้รับต่อการดื่ม 1 หน่วยนั้น ๆ โดยสูตรการคำนวณหาค่า Standard Drink คือ

(ค่า ABV) x (ปริมาณการเสิร์ฟต่อแก้ว หน่วย ml.) ÷ 100 = (ปริมาณแอลกอฮอล์ หน่วยกรัม)

** ในกรณีที่เป็นหน่วย Ounce ให้คูณ 30 เข้าไป ก็จะได้ ml. **

Standard Drink Calulation

 

| ตัวอย่างการคำนวณ Standard Drink


เหล้า 1.5 Ounces ประมาณ 45 Ml (ABV 40%) = (40% x 45) ÷ 100 = แอลกอฮอล์ 18 กรัม

เบียร์ 12 Ounces ประมาณ 360 Ml (ABV 4-6%) = (5% x 360) ÷ 100 = แอลกอฮอล์ 18 กรัม

ไวน์ 4.5 Ounces ประมาณ 140 Ml (ABV 12-14%) = (13% x 140) ÷ 100 = แอลกอฮอล์ 18.2 กรัม

Standard Drink Calulation

 

จะเห็นได้ว่าปริมาณการเสิร์ฟจะไม่เท่ากัน แต่เมื่อนำมาหาปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยสูตร Standard Drink แล้ว จะพบว่า เหล้า 1 ช็อต จะเท่ากับเบียร์ 1 แก้ว และไวน์ประมาณ 1 แก้ว พูดง่าย ๆ คือถ้าว่ากันตามสัดส่วนนี้มีปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากัน

การคำนวณ Standard Drink นั้น ช่วยให้เราสามารถควบคุมและกำหนดลิมิตการดื่มที่ปลอดภัยได้ แล้วต้องดื่มเท่าไหน ถึงจะส่งผลกระทบต่อร่างกายน้อยที่สุด?

ในทางการแพทย์ได้แนะนำไว้ว่า Standard Drink สำหรับผู้ชาย ไม่ควรเกิน 2 แก้ว ส่วน ผู้หญิง ไม่ควรเกิน 1 แก้ว และใน 1 สัปดาห์ ไม่ควรดื่มเกิน 3-4 ครั้งครับ

 
 
การดื่มฉลองในช่วงเทศกาลอาจจะเป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนเลี่ยงไม่ได้ (บางทีก็ตั้งใจวิ่งเข้าไปหาเอง) แต่การกำหนดลิมิตการดื่มของตัวเอง จะช่วยให้สามารถเพลิดเพลินกับช่วงเวลาดี ๆ ได้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับ