โรงกลั่น Whisky ของจีนแห่งใหม่ เริ่มก่อสร้างแล้วที่ฮุ่ยโจว

3 กันยายน 2020
โรงกลั่น Whisky ของจีนแห่งใหม่ เริ่มก่อสร้างแล้วที่ฮุ่ยโจว
Posted in: Lifestyle
More from this author
By MR.LIQ9

บริษัท Whisky สัญชาติจีนจากมณฑลกวางตุ้ง ได้เดินหน้าโปรเจค โรงกลั่น Whisky แห่งใหม่ในเมืองฮุ่ยโจว เขตหลงเหมิน มณฑลเหอหนาน ด้วยงบประมาณสูงถึง 1.6 พันล้านหยวย ตีเป็นเงินไทยถึง 7,300 ล้านบาท

โรงกลั่น Whisky แห่งใหม่นี้ ได้คาดหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติ ชั้น 4A ในฐานะฐานการผลิตและแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กัน โดยในหลงเหมินนั้น ถือเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตสุราเหมาไถถึง 3 รายใหญ่ และโรงผลิตสุรารายย่อยกว่า 300 แห่ง

Huizhou, Guangdong Province, China

บริษัทเจ้าของโครงการนี้ มีชื่อว่า YunDing แปลเป็นไทยหมายถึง “สูงปานยอดเมฆ” ซึ่งใช้ชือจีนร่วมกับโรงกลั่น Springbank ใน Campbeltown

ตัวโรงกลั่น มีพื้นที่ 800 เอเคอร์ พร้อมไลน์การผลิตสินค้า 8 รายการ, ห้องจัดแสดง, ห้องชิม, ห้องจัดเลี้ยง และสวนน้ำ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวต่อปีได้ถึง 1.5 ล้านคนต่อปี


อ้างอิง : https://www.thedrinksbusiness.com/