คดีความระหว่างกลุ่ม Tequila และ Heineken ได้ข้อยุติแล้ว

26 กรกฎาคม 2021
คดีความระหว่างกลุ่ม Tequila และ Heineken ได้ข้อยุติแล้ว
Posted in: Recommended Liquors
More from this author
By MR.LIQ9

ในปี 2017 กลุ่ม Consejo Regulador del Tequila หรือ CRT ที่ดูกำกับและดูแลในส่วนของกิจการ Tequila ได้ยื่นฟ้องบริษัท Heineken ใน Nanterre, Amsterdam และฝรั่งเศส เกี่ยวกับการใช้คำว่า Tequila บนฉลากแบรนด์ Desperados โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่เหมาะสม รวมไปถึงการอวดอ้างบนฉลากว่า มีการปรุงแต่งด้วยกลิ่นหอมของ Tequila 75% ในส่วนผสม จนมาในปี 2020 ทาง CRT ได้กล่าวว่ามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ที่บ่งชี้ถึงการนำ Tequila มาผลิตเป็นสารปรุงแต่ง

จากข้อสงสัยของ CRT ทาง Heineken ได้ทำการผลิตเบียร์ที่มีการแต่งรสชาติ 0.14% ด้วยกลิ่นปรุงแต่ง Tequila ในขณะที่ส่วนประกอบปรุงรสชาตินี้มีสัดส่วนของ Tequila ถึง 75% ซึ่งสามารถทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้

Heineken Desperados

ซึ่งขัดต่อการพิจารณาของกรรมาธิการยุโรป ที่ยอมรับ Tequila เป็นผลิตภัณฑ์บางชี้ทางภูมิศาสตร์ ในปี 2019 ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ของ Mexico ตัวแรก ที่มีมาตรฐานการคุ้มครองสูงสุดในยุโรป การที่ Heineken จะสามารถใช้ชื่อ Tequila ได้นั้น ต้องมีส่วนผสมของ Tequila 25% ตามระเบียบของสหภาพยุโรป

ล่าสุด ได้มีการแถลงการร่วมของ CRT และ Heineken ในการ “ยุติข้อพิพาททางกฎหมายอย่างเป็นมิตร” โดยเงื่อนไขในข้อตกลงยังคงเป็นความลับ โดยคดีความในศาลอุธรณ์ที่พิจารณาตั้งแต่ปี 2019 และข้อตกลงนี้ จะเป็นสัตยาบันโดยศาลอุทธรณ์ของกรุง Amsterdam ในการคุ้มครองชื่อของ Tequila ที่มีมาตั้งแต่ปี 1997 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเมื่อไม่นานมานี้ โดยยอมรับว่าเป็นข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรปภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง การผลิต Tequila ใด ๆ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ Tequila