กรมการค้า UK - Australia เล็งปลอดภาษี Whisky

14 มิถุนายน 2021
กรมการค้า UK - Australia เล็งปลอดภาษี Whisky
Posted in: Recommended Liquors
More from this author
By MR.LIQ9

 

กรมการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร ได้ยืนยันแล้วว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน กำลังหานวทางยกเลิกภาษี สำหรับสินค้า Scotch Whisky ที่ส่งออกไปยัง Australia โดย Liz Truss รัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร ได้ผลักดันให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับสินค้ากลุ่ม Whisky ที่ดีขึ้น

Whisky Cheers

ในขณะที่ Karen Betts หัวหน้าผู้ริการของสมาคม Scotch Whisky ได้กล่าวถึงข้อตกลงครั้งนี้ว่า จะเป็นข้อตกลงที่จะสนับสนุนการค้าเสรีและยุติธรรม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ยอดการส่งออก Scotch Whisky เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า แต่ต้องเสียภาษีจำนวน 5% การยกเลิกภาษีส่วนนี้ จะช่วยให้เกิดการเติบโตในตลาดของ Australia ได้ ข้อตกลงการค้าเสรีนี้ ยังช่วยเสริมสร้างการคุ้มครองทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากชื่อเสียงของ Scotch  Whisky เช่นการทำของปลอมขึ้นมา

ประเทศ Australia เป็นตลาด Scotch Whisky ที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 โดยมีมูลค่าในปี 2020 สูงถึง 113 ล้านปอนด์ ตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 4,960 ล้านบาท ในขณะที่ UK ได้ทำข้อตกลงกการค้าเสรีอย่างต่อเนื่องมากกว่า 50 ฉบับ เป็นการทำข้อตกลงซ้ำกับของเดิม ที่เคยทำไว้ในฐานะส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป