ค้าปลีก UK อ้าแขนรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่ม

29 ธันวาคม 2021
ค้าปลีก UK อ้าแขนรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่ม
Posted in: Recommended Liquors
More from this author
By MR.LIQ9

หน่วยงานทางการค้าสำหรับอุตสาหกรรมการบริการของสหราชอาณาจักร เปิดรับการช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจค้าปลีก เพื่อรับมือกับการมาของเชื้อไวรัส Covid-19 สายพันธุ์ Omicron

Liquor on Shelf

Rishi Sunak รัฐมนตรีกระทรงการคลังของสหราชอาณาจักร ประกาศให้เงินช่วยเหลือรอบใหม่ สูงสุดถึง 6,000 ปอนด์ คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 269,557 บาทต่อราย ทำให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมรวมทั้งหมดเป็น 1 พันล้านปอนด์ หรือมากกว่า 44 ล้านบาท และยังคงมองหาเงินสนับสนุนเพิ่มตามดุลยพินิจ และอีก 1.5 พันล้านปอนด์ สำหรับฝั่งของ Supply Chain

นอกจากนี้ยังมีการพักขำระหนี้สำหรับธุรกิจที่ยังคงเดิ้นรน เพื่อป้องการการถูกไล่ที่ในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ โดยการอัดฉีกจากรัฐบาลครั้งนี้ เป็นการประคองภาคธุรกิจให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์การระบาดของ Covid-19 ต่อไปได้