ทำความรู้จักข้อแตกต่างของ Whiskey, Whisky, Bourbon และ Scotch

24 มกราคม 2023
ทำความรู้จักข้อแตกต่างของ Whiskey, Whisky, Bourbon และ Scotch
Posted in: Liquor Basic
More from this author
By MR.LIQ9

มักจะมีคำถามอยู่บ่อย ๆ ว่า Whisky / Whiskey (วิสกี้) Bourbon (เบอร์เบิ้น) และ Scotch Whisky (สก๊อตวิสกี) มีความแตกต่างกันตรงไหน เพราะดูเป็นเหล้าน้ำสีอำพันเหมือนกันหมด แต่จริง ๆ แล้ว การแยกประเภทนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำความเข้าใจ เพราะเราจะอธิบายความแตกต่างในฉบับง่าย ๆ ให้ทราบกัน


LIQ9 Whisky

คำว่า Whisky (วิสกี้) มาจากคำว่า Uisce Beatha ในภาษาไอริชโบราณ หรือ Uisge-Beatha ในภาษาเกลิกสก๊อต (อ่านว่า อุสกี-บา) ที่แปลว่า "น้ำแห่งชีวิต" ความหมายคล้ายคลึงกับ Vodka (วอดก้า) ในฝั่งของยุโรปตะวันออก

สมัยก่อน วิสกี้จะสะกดแบบ Whisky จนกระทั่งช่วงศตวรรษที่ 18 (ค.ศ.1870 - ค.ศ.1900) ชื่อเสียงของ Whisky ตกต่ำลง โดยเฉพาะ Scotch Whisky (สก๊อตวิสกี้) เพราะความนิยมที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้โรงกลั่นมุ่งไปที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพ ปล่อย Whisky คุณภาพตํ่าออกมาจนเต็มตลาด เพื่อผลิตให้ทันความต้องการของผู้บริโภค โรงกลั่นใน ไอร์แลนด์ (Irish Whiskey) และ อเมริกา (American Whiskey) จึงประกาศให้มีการสะกดคำว่า Whiskey โดย มี "E" เป็นครั้งแรก เพื่อบอกว่าวิสกี้ของเราแตกต่าง เป็นสินค้าที่คงคุณภาพ เหนือกว่าสก๊อตวิสกี้ ณ ขณะนั้น และยังใช้จนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองครับ

แม้ว่าปัจจุบัน Scotch Whisky จะได้รับการยอมรับคุณภาพจากผู้คนทั่วโลกแล้วก็ตาม แต่ผู้ผลิตวิสกี้ทั้ง 2 ประเทศ  ไอร์แลนด์ (Irish Whiskey) และ อเมริกา (American Whiskey) ยังคงเลือกที่จะสะกดว่า Whiskey ต่อไปเหมือนเดิม

แล้ว Japanese Whisky (เจแปนนีส วิสกี้) ทำไมถึงสะกดด้วย Whisky ล่ะ ? นั่นเพราะกรรมวิธีการผลิตของ Japanese Whisky รับมาจากฝั่ง Scotland และผลิตเหมือนกับ Scotch Whisky แทบทุกประการเพียงแต่ไม่ได้ผลิตในสก็อตแลนด์เท่านั้นเองครับ

 
คลิ๊ก! เพื่อสั่งซื้อ WHISKY / WHISKEY

LIQ9 Bourbon

เป็น Whiskey ชนิดหนึ่งของอเมริกา ใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลัก ในสัดส่วนมากกว่า 51% มีอายุการบ่มขั้นต่ำ 2 ปี แต่ส่วนมากนิยมที่จะใช้เวลาในการบ่มที่ 4 ปีขึ้นไป ในถังไม้โอ๊ค ที่มาของชื่อ เชื่อกันว่ามาจากชื่อของราชวงศ์บูร์บงของฝรั่งเศส ที่เคยปกครองดินแดนบางส่วนของอเมริกา

Bourbon สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทหลัก ๆ จากสัดส่วนวัตถุดิบ ได้แก่

1. Traditional - สัดส่วนข้าวโพด 50% และ ข้าวไรย์กับข้าวสาลี ในปริมาณที่เท่า ๆ กัน
2. High-Wheat - สัดส่วนข้าวโพด 50% และสัดส่วนข้าวสาลีมากกว่า 18%
3. High-Rye - สัดส่วนข้าวโพด 50% และสัดส่วนข้าวไรย์มากกว่า 18%

คลิ๊ก! เพื่อสั่งซื้อ BOURBON

LIQ9 Scotch Whisky

Whiskey
ชนิดที่รู้จักกันมากที่สุด ใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นข้าวบาร์เลย์ หรือมอลต์บาร์เลย์ และต้องผลิตในประเทศ Scotland (สก็อตแลนด์) เท่านั้น มีปริมาณแอลกอฮอล์เฉลี่ย 40% ใช้เวลาบ่มไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยแบ่งประเภทย่อยได้ดังนี้

1. Single Malt - ผลิตจากน้ำ, ข้าวมอลต์บาร์เลย์ และยีสต์เท่านั้น
2. Single Grain - คล้ายคลึงกับ Single Malt แต่ธัญพืชที่ใช้จะไม่ผ่านกระบวนการทำเป็นมอลต์
3. Blended Scotch - ผลิตโดยการนำ Single Malt หรือ Single Grain มาผสมเข้าด้วยกัน
4. Blended Malt Scotch - ใช้เฉพาะ Single Malt มาทำการ Blend เข้าด้วยกันเท่านั้น
5. Blended Grain Scotch - ใช้เฉพาะ Single Grain มาทำการ Blend เข้าด้วยกันเท่านั้น

คลิ๊ก! เพื่อสั่งซื้อ SCOTCH WHISKY

 
เมื่อทำความเข้าใจกับ Whisky / Whiskey (วิสกี้)Bourbon (เบอร์เบิ้น) และ Scotch Whisky (Scotch Whisky) แล้ว คงพอที่จะช่วยให้เห็นความแตกต่างขึ้นมาได้บ้าง ส่วนใครชื่นชอบแบบไหนมากกว่า ก็แล้วแต่ความชอบแล้วล่ะครับ