Zero ABV จำเป็นต้องมีบทบาทกับการดื่มในบ้านมากขึ้น

5 มกราคม 2021
Zero ABV จำเป็นต้องมีบทบาทกับการดื่มในบ้านมากขึ้น
Posted in: Lifestyle
More from this author
By MR.LIQ9

กลุ่ม Distill Ventures จากการสนับสนุนโดย Diageo ได้เเผยว่า เครื่องดื่มกลุ่มไร้แอลกอฮอล์ หรือ Zero ABV ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับประสบการณ์การดื่มในบ้าน และสร้างโอกาสให้กับตลาด E-Commerce

Home Bar Mocktail

จากการเติบโตของเครื่องดื่มกลุ่มไร้แอลกอฮอล์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการระบาดของไวรัส และความซบเซาในตลาดเครื่องดื่มฝั่งค้าส่ง โดยข้อมูลจาก Nielsen ในปี 2020 ที่อ้างอิงถึง Distill Ventures เผยว่ากลุ่มเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ต่ำ มีการเติบโตถึง 506% นับตั้งแต่ปี 2015 

ทางฝั่งผู้บริโภคเครื่องดื่มกลุ่ม Zero ABV Spirits นิยมที่จะช้อปปิ้งออนไลน์มากกว่ากลุ่มที่ชื่นชอบเบียร์ จึงถือว่าเป็นช่องทางในการตีตลาดที่ดี โดยเฉพาะในช่วงที่คนนิยมการเฉลิมฉลองที่บ้านมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้การสั่งซื้อเครื่องดื่มออนไลน์นั้นเป็นที่สนใจมากขึ้นกว่าปกติ