เหล้าบ๊วย / ยูซุ

Umeshu (梅酒): a Japanese liqueur made by steeping ume fruits (while still unripe and green) in alcohol (焼酎 shōchū) and sugar. It has a sweet, sour taste, and an alcohol content of 10–15%. The taste and aroma of umeshu can appeal to even those people who normally dislike alcohol. Famous brands of umeshu include Choya and Takara Shuzo. Varieties are available with whole ume fruits contained in the bottle, and some people make their own umeshu at home.

filters
filter
ประเภทอื่นๆ (Other Type)
View as ตะแกรง รายการ

Items 1-60 of 112

Page
per page
  Fukuju Umeshu (500 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Nanbubijin Umeshu (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Ume Mansaku (1.8 L)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Ume Mansaku (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Choya Extra Years (700 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Choya Non Sugar Natural Shiso (650 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Choya Extra Year with Shiso (700 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Nakano BC Kishu Hachimitsu Umeshu (300 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Nakano BC Kishu Hachimitsu Umeshu (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Nakano BC Kishu Hachimitsu Umeshu (1.8 L)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Nakano BC Kishu Akai Umeshu (300 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Nakano BC Kishu Akai Umeshu (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Nakano BC Kishu Akai Umeshu (1.8 L)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Nakano BC Kishu Ryokucha Umeshu (300 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Nakano BC Kishu Ryokucha Umeshu (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Nakano BC Kishu Ryokucha Umeshu (1.8 L)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Kozaemon Junmai Umeshu (500 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Kozaemon Junmai Umeshu (1.8 L

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Kozaemon Shiroku Junmai Kabosu Sake (500 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Kozaemon Shiroku Junmai Kabosu Sake (1.8 L)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Bijoufu Yuzu Shuwa (500 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Bijoufu Yuzu (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Yatagarasu Yoshino Monogatari Momo (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Yatagarasu Yoshino Monogatari Momo (1.8 L) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Yatagarasu Yoshino Monogatari Shiso (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Yatagarasu Yoshino Monogatari Shiso (1.8 L)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Choya Sarari (1 L)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Shio Yuzu / Citrus (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Torotoro no Umeshu (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Nakano BC Kishu Shikuwasa Umeshu (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Nakano BC Kishu Hassaku Umeshu (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Nakano BC Kishu Hassaku Umeshu (1.8 L)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Kobe Sparkling Umeshu (200 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Niwa no Uguisu Otoro (720 ml) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Nakano BC Kishu Shikuwasa Umeshu (1.8 L)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Godo Shusei Tan-Taka-Tan no Umeshu (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Hirooka Farm Agricultural Yoi Umeko (360 ml) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Kobayashi Shuzou Honten Umesennin Melon (720 ml) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Kojima Toko Ginjo Umeshu (500 ml) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Komasa Jyozo Komasa no Yuzushu (1800 ml) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Komasa Jyozo Komasa no Yuzushu (500 ml) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Komasa Jyozo Komasa no Umeshu (1800 ml) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Shata Shuzou Tengumai Umeshu (1800 ml) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Shata Shuzou Tengumai Umeshu (720 ml) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Ooiri Nigori Yuzu-Shu Daku-Daku (720 ml) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Rose & Plum Sparkling (720 ml) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Kotsuzumi Plumtonic Baishin (1500 ml) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Suntory Prucia Plum Liquer de France (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Choya Uji Green Tea (720 ml) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Choya Single Year (720 ml) (Other)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Kabosu Shibori (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Kyoto Umeshu (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Shio Ume (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Sanage Momo Peach (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Aotan No Yuzushu (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  YUZU WINE (750 ML)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Tsuruume Yuzu

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Teshibori Yuzu (720 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Ginyuuka Yuzu (375 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Born Yuzu (500 ml)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

View as ตะแกรง รายการ

Items 1-60 of 112

Page
per page