ไซเดอร์

ไซเดอร์ (Cider) สุราที่ผลิตด้วยกระบวนการการหมักหรือบ่มกับยีสต์ คล้ายกับเบียร์ เพียงแต่เปลี่ยนจากธัญพืชเป็นผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล, ลูกแพร์, เบอร์รี่, เลม่อน และลูกพีช มีแอลกอฮอล์เฉลี่ยอยู่ที่ 5% สำหรับ Cider ที่ใช้เวลาหมักนานกว่า Cider ทั่วไปจนมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงขึ้น จะเรียกว่า Hard Cider เป็นที่นิยมในกลุ่มนักดื่มที่รักสุขภาพ เช่นการช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร
View as ตะแกรง รายการ

24 Items

per page
  Moose Cider 330ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Moose Cider 330ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Moose Cider 330ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Maeloc Cider Seca (Dry Cider ) 330ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Brothers Cider Rhubarb & Custard 500ml x 12

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Magners Berry Cider (568 ml) (Pack 12 )

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Magners Berry Cider 330ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Magners Pear Cider 330ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Magners Original Cider 330ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Magners Pear Cider 568ml x 12

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Magners Original Cider 568ml x 12

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Maeloc Cider Fresa (Strawberry Flavoured ) 330ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Maeloc Cider Dulce (Sweet Organic ) 330ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Brothers Cider Strawberry&Lime 500ml x 12 (Beer)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  La Chouette French Craft Cider (330 ml) (Beer)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Rekorderlig Passion Fruit (330 ml) (Pack 24 )

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Rekorderlig Wild Berries 330ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Rekorderlig Strawberry Lime 330ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Tempt Cider No. 9 Strawberry & lime 330ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Tempt Cider No. 7 Elderflower 330ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Tempt Cider No. 3 Apple 330ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Brothers Cider Cloudy Lemon 500ml x 12 (Beer)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Brothers Cider Wild Fruit 500ml x 12 (Beer)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Brothers Cider Toffee Apple 500ml x 12 (Beer)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

View as ตะแกรง รายการ

24 Items

per page