เอลเบียร์

Ale Beer (เบียร์เอล) ผลิตโดยใช้อุณหภูมิอยู่ที่ 18- 24 องศาเซลเซียส และหมักแบบ Top-Fermenting Yeast (ยีสต์หมักลอยผิว) คือการที่ยีสต์ จะลอยอยู่ที่ผิวหน้าของเบียร์เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการหมัก ความโดดเด่นของเบียร์เอลนั้น อยู่ที่รสชาติค่อนไปทางหวาน, มีสีหลากหลาย ตั้งแต่ทองสว่าง จนถึงสีน้ำตาล โดยแตกต่างกันไปตามเมล็ดข้าวที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต
View as ตะแกรง รายการ

6 Items

per page
  Fuller's  London Pride 500ml x 12

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Evil Twin Brewing Ryan & The Beaster Bunny 355ml x 24

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Deschutes Mirror Pond Pale Ale (355 ml) (Pack 12)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Rogue Dead Guy Ale (355 ml) (Pack 12) (Can)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Rogue Hazelnut Brown Nectar (355 ml) (Pack 12)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Birra Baladin Nazionale 330ml x 12

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

View as ตะแกรง รายการ

6 Items

per page