Cigar ต้องสั้นสุดเท่าไหร่ ถึงจะเรียกว่าพอ?

3 มิถุนายน 2022
Cigar ต้องสั้นสุดเท่าไหร่ ถึงจะเรียกว่าพอ?
Posted in: Lifestyle
More from this author
By MR.LIQ9

 

ถ้าใครที่เคยสูบบุหรี่ อาจจะเคยชินเวลาที่สูบแล้วหยุดสูบเมื่อไฟลามจนเกือบถึงก้นกรอง แล้วค่อยหยุดหรือจุดมวนใหม่ แต่สำหรับ Cigar (ซิการ์) นั้นไม่มีก้นกรองที่ชัดเจน เพราะตลอดทั้งมวนนั้นคือใบยาสูบทั้งหมด ทำให้เกิดความสงสัยว่า Cigar ต้องสูบให้สั้นขนาดไหน ถึงจะควรจะหยุดมวนนั้น ๆ ได้แล้ว?

คำตอบคือ… ไม่มี คุณสามารถสูบได้นานเท่าไหร่ก็ได้ เพราะสำหรับ Cigar โดยเฉพาะแบบ Premium Handmade นั้น สามารถสูบจนหมดทั้งมวนได้เลย แต่เมื่อสูบไปถึงจุดหนึ่งแล้ว จะสามารถรู้สึกได้ว่ารสชาติของ Cigar จะเปลี่ยนไป เป็นเพราะความชื้อและน้ำมันทาร์ของ Cigar จะไปสะสมที่ส่วนหัวทุกครั้งที่คุณสูบเข้าไป เมื่อคุณสูบจนเหลือ 1 ใน 3 แล้ว จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไป อาจจะมีความขมมากขึ้น หรือจะรู้สึกแสบคอขึ้นมา

ไม่มีการกำหนดไว้ว่า Cigar จะเปลี่ยนรสหรือไม่เปลี่ยนตอนไหน แต่เราควรเลี่ยงการสูบจนรสเปลี่ยนไปจะดีกว่า และควรระวังการสูบ Cigar จนสั้นกุดด้วย เพราะไฟที่จุดไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะกับผู้ที่ไว้หนวดเคราที่ไฟอาจลามไปโดนจนติดไฟได้นั้นเอง