องค์กรธุรกิจสุรา US -EU รวมตัวค้านภาษีสุรานำเข้า

3 สิงหาคม 2020
องค์กรธุรกิจสุรา US -EU รวมตัวค้านภาษีสุรานำเข้า
More from this author
By MR.LIQ9

 

องค์กรภาคธุรกิจเกี่ยวกับสุรา 17 กลุ่ม จากฝั่งสหรัฐและยุโรป รวมตัวยื่นการคัดค้านการเพิ่มภาษีสุราจากฝั่งยุโรปของสหรัฐฯ ต่อสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ หรือ USTR


US-EU Trading

โดยองค์กรภาคธุรกิจทั้ง 17 กลุ่มนี้ เรียกร้องให้มีการยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งของฝั่งสหรัฐและยุโรป ด้วยเหตุผลจากความบอบช้ำของภาคธุรกิจโรงแรม, บาร์ และร้านอาหารของทั้ง 2 ภูมิภาค จากการระบาดของ COVID-19 รวมถึงร้องขอให้หามาตรการร่วม ในการหนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะเล่นเกมธุรกิจด้วยการเพิ่มภาษีที่ไม่จำเป็น

การเพิ่มภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ เกิดขึ้นมาจากข้อพิพาทของสหรัฐและยุโรป เกี่ยวกับเงินอุดหนุนการผลิตเครื่องบินของ Airbus โดย EU โดยส่งผลกระทบต่อรายได้ของ Boing จากสหรัฐฯ


อ้างอิง : https://www.thespiritsbusiness.com/