ความแตกต่างของ Cognac และ Armagnac

18 กันยายน 2023
Posted in: Recommended Liquors
More from this author
By MR.LIQ9

Spirits ที่ผลิตจากองุ่น ผ่านกระบวนการกลั่นและบ่มในถังไม้โอ๊ค โดยทั่วไปจะเรียกว่า Brandy (บรั่นดี) และถูกแยกย่อยลงไปอีกตามแหล่งการผลิต ในฐานะ Geographical Indications (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) โดยชื่อที่ส่วนใหญ่จะรู้จักก็มักจะเป็น Cognac (คอนญัก) และ Armagnac (อาร์มาญัก) แต่ Spirits แต่ Brandy ทั้ง 2 ชนิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร?

 

Brown Spirits ที่คุ้นหูมากที่สุด เป็นที่นิยมไปทั่วโลก และปรากฎอยู่ในวัฒนธรรม Pop Culture โดยเฉพาะเพลงแนว Hip Hop ในฐานะ Spirits ยอดนิยมของบรรดา Rapper ผลิตในแคว้น Cognac นิยมใช้องุ่นพันธุ์ Ugni Blanc, Folle Blache และ Colombard อาจมีการ Blend เข้ากับ Cognac ที่ผลิตจากองุ่น Folignan, Montils และ Sémillon

การผลิต Cognac มีข้อกำหนดในการควบคุมเฉพาะ โดยต้องมีสัดส่วนขององุ่น Ugni Blanc, Folle Blache และ Colombard อย่างน้อย 90% ผ่านการกลั่นในหม้อทองแดง 2 ครั้ง และบ่มในถังไม้โอ๊ค Limousine อย่างน้อย 2 ปี และทุกขั้นตอนต้องผลิตในแคว้น Cognac เท่านั้น

Cognac จะมีการระบุชั้นสำหรับจำแนกอายุและคุณภาพ ตามที่  Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) ได้ระบุไว้ ส่วนใหญ่ตามท้องตลาดจะมี V.S.O.P, V.S, X.O และยังมีระดับอื่น ๆ อย่าง Napoléon, XXO และ Hors d'âge

 
นับว่าเป็น Brandy ชนิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงปี 1311 เลยทีเดียว เดิมทีถูกคิดค้นเพื่อใช้เป็นยารักษาโรค ในสมัยก่อนกล่าวกันว่าสามารถรักษาได้ถึง 40 อาการ ผลิตในแคว้น Armagnac ซึ่งมีพื้นที่ ๆ เล็กกว่า Cognac พอสมควร

การผลิต Armagnac จะใช้องุ่นพันธุ์ Ugni Blanc, Folle, Baco และ Colombard โดยผ่านการกลั่นเพียงครั้งเดียวใน Column Still บางผู้ผลิต ก็จะใช้การกลั่น 2 ครั้งด้วย แล้วนำมาบ่มในถังไม้โอ๊ค Gascon อย่างน้อย 10 ปี โดยต้องผลิตในแคว้น Armagnac เท่านั้น ตามข้อกำหนดของ AOC

เช่นเดียวกับ CognacArmagnac ก็มีการระบุชั้นสำหรับจำแนกอายุและคุณภาพ ด้วยชื่อต่าง ๆ เป็น V.S.O.P, V.S, X.O และอื่น ๆ เป็นต้น